ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711094
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050257
รหัส Obec 6 หลัก :
  711094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอิสานเศรษฐกิจ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Isansetthakit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านอิสานเศรษฐกิจ
ตำบล :
  ไพบูลย์
อำเภอ :
  น้ำขุ่น
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045-370336
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพบูลย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:50:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ


นายมนตรี ศรีคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน