ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711095
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  711095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เบ็ญจะมะมหาราช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BENCHAMA MAHARAT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน-
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34000
โทรศัพท์ :
  0-4524-0912-5,0
โทรสาร :
  045262193
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/09/2458
อีเมล์ :
  info@benchama.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุบลราชธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 20:24:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช


นายประยงค์ แก่นลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
0814702850