ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนารีนุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711096
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  711096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นารีนุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NARINUKUN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34000
โทรศัพท์ :
  0-4524-4575,045-245800
โทรสาร :
  045245801
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2428
อีเมล์ :
  email@narinukun.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครอุบลราชธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:11:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนารีนุกูล


นายไพฑูรย์ ครองยุทธ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน