ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711099
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  711099
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองบ่อสามัคคีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongborsamakeewitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองบ่อ
ตำบล :
  หนองบ่อ
อำเภอ :
  เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34000
โทรศัพท์ :
  0-45840-219
โทรสาร :
  045840239
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 เมษายน 2522
อีเมล์ :
  schoolnongbor@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มีนาคม 2560 เวลา 10:20:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา


นายพรพิชิต ทองหมื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน