ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองขอนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711100
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  711100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองขอนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongkorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองขอน
ตำบล :
  หนองขอน
อำเภอ :
  เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34000
โทรศัพท์ :
  0-4534-4109
โทรสาร :
  045344109
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2535
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองขอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13:02:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองขอนวิทยา


นายวิสันต์ อุ่นวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขอนวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน