ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711103
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012016
รหัส Obec 6 หลัก :
  711103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อุบลราชธานีศรีวนาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ubonratchathani sriwanalai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   61   บ้านหนองทาม
ตำบล :
  กระโสบ
อำเภอ :
  เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34000
โทรศัพท์ :
  045-422179
โทรสาร :
  045-422179
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มีนาคม 2554
อีเมล์ :
  ubonsri.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระโสบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 04:31:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน