ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711109
รหัส Smis 8 หลัก :
  34032004
รหัส Obec 6 หลัก :
  711109
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โขงเจียมวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khongchiamwittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน-
ตำบล :
  โขงเจียม
อำเภอ :
  โขงเจียม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34220
โทรศัพท์ :
  045-351005
โทรสาร :
  045351005
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/05/2514
อีเมล์ :
   kwsc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโขงเจียม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2560 เวลา 07:27:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม


นายชาคริต พิมพ์หล่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]