ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711110
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  711110
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขื่องในพิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHUANGNAIPITTAYAKAN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเขื่องใน
ตำบล :
  เขื่องใน
อำเภอ :
  เขื่องใน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34150
โทรศัพท์ :
  0-4539-1105
โทรสาร :
  045203476
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 เมษายน 2514
อีเมล์ :
  admin@khuangnai.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเขื่องใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 17:18:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร


นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน