ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสหธาตุศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711111
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  711111
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สหธาตุศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sahathatsuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านธาตุกลาง
ตำบล :
  สหธาตุ
อำเภอ :
  เขื่องใน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34150
โทรศัพท์ :
  0-4531-8190-1
โทรสาร :
  0-4584-6091
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  sts@sahathat.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สหธาตุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ุ60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 12:50:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสหธาตุศึกษา


นายฐิรศาสตร์ กูลรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหธาตุศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน