ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711112
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  711112
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชีทวนวิทยาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  cheetuanwitayasamakee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าศาลา
ตำบล :
  ชีทวน
อำเภอ :
  เขื่องใน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34150
โทรศัพท์ :
  0-4523-2057
โทรสาร :
  045232057
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/6/2518
อีเมล์ :
  cheetuanwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ชีทวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10:18:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี


นายปรีชา จันทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน