ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711114
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  711114
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไทยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthaiwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโพนทราย
ตำบล :
  บ้านไทย
อำเภอ :
  เขื่องใน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34320
โทรศัพท์ :
  0-4524-2845
โทรสาร :
  045845241
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กุมภาพันธ์ 2522
อีเมล์ :
  banthaiwithayakom@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09:38:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม


นายวิเชียร พลพวก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน