ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711115
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  711115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เสียมทองพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SEAMTONGPITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านเสียม
ตำบล :
  หัวดอน
อำเภอ :
  เขื่องใน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34150
โทรศัพท์ :
  0-45412219
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2534
อีเมล์ :
  seamthong2534@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวดอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:13:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม


นายวสันต์ นวลอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน