ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเก่าขามวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711116
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012014
รหัส Obec 6 หลัก :
  711116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เก่าขามวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kaokhamwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเค็ง
ตำบล :
  ศรีสุข
อำเภอ :
  เขื่องใน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34150
โทรศัพท์ :
  0-4522-9000,
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พ.ค.2536
อีเมล์ :
  kaokham@Gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ศรีสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10:50:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเก่าขามวิทยา


นายไพรินทร์ ภานานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเก่าขามวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน