ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเดชอุดม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711119
รหัส Smis 8 หลัก :
  34052001
รหัส Obec 6 หลัก :
  711119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เดชอุดม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Detudom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้าน377 บ้านชัยอุดม
ตำบล :
  เมืองเดช
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045361180
โทรสาร :
  045361176
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2509
อีเมล์ :
  Det-Udom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเดช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09:38:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเดชอุดม


นายสุรชัย พันโสรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน