ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711124
รหัส Smis 8 หลัก :
  34052008
รหัส Obec 6 หลัก :
  711124
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungthuengyingwattana School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านทุ่งเทิง
ตำบล :
  ทุ่งเทิง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-865644
โทรสาร :
  045-865644
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/06/2519
อีเมล์ :
  ttywschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งเทิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:14:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา


นายทองเสาร์ แก้วหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน