ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาจะหลวย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711125
รหัส Smis 8 หลัก :
  34052002
รหัส Obec 6 หลัก :
  711125
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาจะหลวย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nachaluayschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านกลางเมือง
ตำบล :
  นาจะหลวย
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  045-379122
โทรสาร :
  045-379122
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/06/2531
อีเมล์ :
  nachaluay@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาจะหลวย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 02:29:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาจะหลวย


นายจงศักดิ์ อุทรามนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน