ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงสว่างวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711126
รหัส Smis 8 หลัก :
  34052004
รหัส Obec 6 หลัก :
  711126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดงสว่างวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  dongsawangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านดงสว่าง
ตำบล :
  โนนสวรรค์
อำเภอ :
  นาจะหลวย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34280
โทรศัพท์ :
  045-950347
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พฤษภาคม 2535
อีเมล์ :
  dongsawang1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  110 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 08:39:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดงสว่างวิทยา


นายบัณฑิต พลอาษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน