ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711128
รหัส Smis 8 หลัก :
  34052010
รหัส Obec 6 หลัก :
  711128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โดมประดิษฐ์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dompraditwithaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองขอน
ตำบล :
  โดมประดิษฐ์
อำเภอ :
  น้ำยืน
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34260
โทรศัพท์ :
  045-859649
โทรสาร :
  045-859649
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี 2537
อีเมล์ :
  dompraditwithaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โดมประดิษฐ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 เมษายน 2561 เวลา 16:44:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา


ว่าที่ร.ต.หญิงกอบสมุทร ศรีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน