ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711130
รหัส Smis 8 หลัก :
  34052012
รหัส Obec 6 หลัก :
  711130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาโพธิ์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Naphowittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้าน178 บ้านดอนเจริญ
ตำบล :
  นาโพธิ์
อำเภอ :
  บุณฑริก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34230
โทรศัพท์ :
  045-252984
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/08/2532
อีเมล์ :
  cherdchai_education@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  91 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09:02:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา


นายกิติณรงค์ มาสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน