ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711132
รหัส Smis 8 หลัก :
  34022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  711132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมตระการพืชผล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mathayom Trakanphuephon School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านดอนทับช้าง
ตำบล :
  ขุหลุ
อำเภอ :
  ตระการพืชผล
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34130
โทรศัพท์ :
  045481168
โทรสาร :
  045482440
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  mtkspm29@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตระการพืชผล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มกราคม 2560 เวลา 17:49:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล


ว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน