ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711134
รหัส Smis 8 หลัก :
  34022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  711134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนกุงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonkungwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโนนกุง
ตำบล :
  โนนกุง
อำเภอ :
  ตระการพืชผล
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34130
โทรศัพท์ :
  045-239015
โทรสาร :
  045239015
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2533
อีเมล์ :
  nonkung_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนกุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2561 เวลา 10:12:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม


นายภูวดล ไชยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน