ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711135
รหัส Smis 8 หลัก :
  34022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  711135
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เกษมสีมาวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kasemsimawittayakarn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านเกษม
ตำบล :
  เกษม
อำเภอ :
  ตระการพืชผล
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34130
โทรศัพท์ :
  045-252727
โทรสาร :
  045252727
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มีนาคม 2538
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 02:38:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร


นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]