ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711137
รหัส Smis 8 หลัก :
  34022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  711137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุดข้าวปุ้นวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kudkhowpunwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านข้าวปุ้น
ตำบล :
  ข้าวปุ้น
อำเภอ :
  กุดข้าวปุ้น
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34270
โทรศัพท์ :
  045-484016
โทรสาร :
  045-484016
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2516
อีเมล์ :
  kudkhaopun@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลข้าวปุ้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:48:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา


นายวีระศักดิ์ เอกศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน