ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711138
รหัส Smis 8 หลัก :
  34022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  711138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนสวางประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonsawangprachasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน349 บ้านกุดกลอย
ตำบล :
  โนนสวาง
อำเภอ :
  กุดข้าวปุ้น
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34270
โทรศัพท์ :
  08-9844-1257
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มกราคม พ.ศ.2534
อีเมล์ :
  nonsawangprachasan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 01:51:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์


นายสมเกียรติ สมคิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]