ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711140
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012019
รหัส Obec 6 หลัก :
  711140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maungsamsipamphawanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านม่วงสามสิบ
ตำบล :
  ม่วงสามสิบ
อำเภอ :
  ม่วงสามสิบ
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34140
โทรศัพท์ :
  045489112
โทรสาร :
  045489409
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/08/2517
อีเมล์ :
  muang30@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตที่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ม่วงสามสิบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 13:54:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา


นายสุรพล ภูสิธานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน