ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711141
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012020
รหัส Obec 6 หลัก :
  711141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีน้ำคำศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  srinamkhumsueksa school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านน้ำคำแดง
ตำบล :
  เตย
อำเภอ :
  ม่วงสามสิบ
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34140
โทรศัพท์ :
  0966910069
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  srinamkhumsueksaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เตย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:24:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา


นายสมบัติ เจือบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน