ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711142
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012021
รหัส Obec 6 หลัก :
  711142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไผ่ใหญ่ศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phaiyaisuksa school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   110   บ้านไผ่ใหญ่
ตำบล :
  ไผ่ใหญ่
อำเภอ :
  ม่วงสามสิบ
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34140
โทรศัพท์ :
  045-342081
โทรสาร :
  045342081
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 พฤศจิกายน 2524
อีเมล์ :
  Phaiyaisuksa_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่ใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13:46:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา


นายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน