ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงยางวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711143
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012022
รหัส Obec 6 หลัก :
  711143
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดงยางวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DONGYANGWITTAYAKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดงยาง
ตำบล :
  ดุมใหญ่
อำเภอ :
  ม่วงสามสิบ
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34140
โทรศัพท์ :
  0-4585-7242
โทรสาร :
  0-4585-7242
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2538
อีเมล์ :
  yangwit_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต. ดุมใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 11:15:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดงยางวิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนดงยางวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน