ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711144
รหัส Smis 8 หลัก :
  34042004
รหัส Obec 6 หลัก :
  711144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลือคำหาญวารินชำราบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lukhamhanwarinchamrab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านแสนสุข
ตำบล :
  แสนสุข
อำเภอ :
  วารินชำราบ
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34190
โทรศัพท์ :
  045-321467
โทรสาร :
  045-322964
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2517
อีเมล์ :
  luschool53@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแสนสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 12:25:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน