ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711145
รหัส Smis 8 หลัก :
  34042005
รหัส Obec 6 หลัก :
  711145
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยขะยุงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaykhayungwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านท่าเมืองใหม่
ตำบล :
  ห้วยขะยูง
อำเภอ :
  วารินชำราบ
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34310
โทรศัพท์ :
  045-431195
โทรสาร :
  045-431195
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  hkyw.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยขะยุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09:51:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา


นายบุญธรรม กล้าหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]