ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวารินชำราบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711146
รหัส Smis 8 หลัก :
  34042007
รหัส Obec 6 หลัก :
  711146
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วารินชำราบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  warinchamrab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านท่าข้องเหล็ก
ตำบล :
  คำน้ำแซบ
อำเภอ :
  วารินชำราบ
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34190
โทรศัพท์ :
  045-321359
โทรสาร :
  045424129
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  warinschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำน้ำแซบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 15:52:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวารินชำราบ


นายพิศาล จันทป
ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน