ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอ่างศิลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711150
รหัส Smis 8 หลัก :
  34032007
รหัส Obec 6 หลัก :
  711150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อ่างศิลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Angsila
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้าน
ตำบล :
  อ่างศิลา
อำเภอ :
  พิบูลมังสาหาร
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34110
โทรศัพท์ :
  045-850424
โทรสาร :
  045-850425
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 23:06:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอ่างศิลา


นายพิทักษ์ บุญยอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ สพป.หนองคาย เขต 2 : ITEC Nongkhai2