ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตาลสุมพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711153
รหัส Smis 8 หลัก :
  34032010
รหัส Obec 6 หลัก :
  711153
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตาลสุมพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tan Sum Phatthana School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านตาลสุม
ตำบล :
  ตาลสุม
อำเภอ :
  ตาลสุม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34330
โทรศัพท์ :
  045427258
โทรสาร :
  045427258
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/05/2522
อีเมล์ :
  tansum.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตที่ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาลสุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 11:54:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตาลสุมพัฒนา


นายจงศักดิ์ อุทธามนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]