ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711154
รหัส Smis 8 หลัก :
  34032011
รหัส Obec 6 หลัก :
  711154
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เชียงแก้วพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chaingkeawpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดอนโด่
ตำบล :
  จิกเทิง
อำเภอ :
  ตาลสุม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34330
โทรศัพท์ :
  045-241805
โทรสาร :
  045843215
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พ.ค. 2540
อีเมล์ :
  chaingkeawpittayakom
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:34:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม


นายประยูร ใจภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน