ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711155
รหัส Smis 8 หลัก :
  34022011
รหัส Obec 6 หลัก :
  711155
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phosaipittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านโนนเจริญ
ตำบล :
  โพธิ์ไทร
อำเภอ :
  โพธิ์ไทร
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34340
โทรศัพท์ :
  045-496030
โทรสาร :
  045-496030
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/05/2519
อีเมล์ :
  phosaipit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2561 เวลา 12:13:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร


ดร.บุญธรรม กล้าหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน