ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711157
รหัส Smis 8 หลัก :
  34042002
รหัส Obec 6 หลัก :
  711157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สำโรงวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samrongwittayakarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านดงใหญ่
ตำบล :
  โนนกลาง
อำเภอ :
  สำโรง
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34360
โทรศัพท์ :
  045-854426
โทรสาร :
  045-854426
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มกราคม 2523
อีเมล์ :
  somrongwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 15:36:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร


นายถนอม บรรลุศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน