ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711158
รหัส Smis 8 หลัก :
  34042006
รหัส Obec 6 หลัก :
  711158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khoksawangkhumwittayanusorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านคุ้ม
ตำบล :
  โคกสว่าง
อำเภอ :
  สำโรง
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34360
โทรศัพท์ :
  045-210934
โทรสาร :
  045-210935
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มีนาคม 2537
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 18:52:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์


นายไกร เฉลิมพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน