ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711159
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012023
รหัส Obec 6 หลัก :
  711159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนมดแดงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donmoddaengwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านใหม่แสนสุข
ตำบล :
  เหล่าแดง
อำเภอ :
  ดอนมดแดง
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34000
โทรศัพท์ :
  0-4530-8005
โทรสาร :
  04530-8006
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 ม.ค. 2536
อีเมล์ :
  Donmoddang@Donmoddaeng.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่าแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2561 เวลา 12:17:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม


นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน