ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711160
รหัส Smis 8 หลัก :
  34012024
รหัส Obec 6 หลัก :
  711160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hoksibpunsawitthayakom Ubonratchathani
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านแต้ใหม่
ตำบล :
  หนองบก
อำเภอ :
  เหล่าเสือโก้ก
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34000
โทรศัพท์ :
  0-4542-8560
โทรสาร :
  045428561
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2521
อีเมล์ :
  hoksibpansa@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มัธยมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 18:55:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี


นายวสุธา ปวะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน