ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711163
รหัส Smis 8 หลัก :
  34052014
รหัส Obec 6 หลัก :
  711163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งศรีอุดม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungsriudom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองคก
ตำบล :
  โคกชำแระ
อำเภอ :
  ทุ่งศรีอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045959943
โทรสาร :
  045959943
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กุมภาพันธ์ 2538
อีเมล์ :
  Tsudom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกชำแระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  79 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  76 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 23:02:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม


นายองอาจ จูมสีมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน