ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711164
รหัส Smis 8 หลัก :
  34042001
รหัส Obec 6 หลัก :
  711164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nayiasuksa Ratchamangklapisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านนาเจริญ
ตำบล :
  นาเยีย
อำเภอ :
  นาเยีย
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-306095
โทรสาร :
  045306094
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มกราคม 2531
อีเมล์ :
  nayiaschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนาเยีย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 11:01:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก


นายดุริยะ จันทร์ประจำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน