ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพะลานวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034711166
รหัส Smis 8 หลัก :
  34022014
รหัส Obec 6 หลัก :
  711166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พะลานวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  palanvittayacom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านพะลาน
ตำบล :
  พะลาน
อำเภอ :
  นาตาล
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 กุมภาพันธ์ 2535
อีเมล์ :
  palanvit_35@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขต 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พะลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  118 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 18:02:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพะลานวิทยาคม


นายถนอม หลุมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพะลานวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน