ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430331
รหัส Smis 8 หลัก :
  35020159
รหัส Obec 6 หลัก :
  430331
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเซแสงวิไล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannasaysangwiwal
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านนาเซ
ตำบล :
  สามัคคี
อำเภอ :
  เลิงนกทา
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35120
โทรศัพท์ :
  045-750234
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  naynongna@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดเชียงหมี-สามัคคี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามัคคี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 05:19:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล


นายธีรศักดิ์ มุสิกวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน