ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทรายมูลวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1035430399
รหัส Smis 8 หลัก :
  35022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  430399
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทรายมูลวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Saimoonwittaya school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้าน142
ตำบล :
  ทรายมูล
อำเภอ :
  ทรายมูล
จังหวัด :
  ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ :
  35170
โทรศัพท์ :
  045787063
โทรสาร :
  045787259
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  smyaso@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  123 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  .5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทรายมูลวิทยา


นายสฤษดิ์ กำหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน