ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100003
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010099
รหัส Obec 6 หลัก :
  100003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงเงาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maungngo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านม่วงเงาะ
ตำบล :
  ห้วยบง
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-870304
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/03/2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โพนทองห้วยบง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 22:18:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ


นางสุภาวดี ประกอบนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเงาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน