ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100011
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010039
รหัส Obec 6 หลัก :
  100011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ฉิมพลีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chimpleewittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านโนน
ตำบล :
  โนนสำราญ
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36240
โทรศัพท์ :
  044-800456
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2504
อีเมล์ :
  chimpleewittaya.2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสำราญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 19:40:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา


นางลัดดาวัลย์ ไกรบำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน