ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100017
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010088
รหัส Obec 6 หลัก :
  100017
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Trairatsamakkeewitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านศีรษะกระบือ
ตำบล :
  หนองไผ่
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36240
โทรศัพท์ :
  044-870372
โทรสาร :
  044870372
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 07:22:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา


นายอภิวัฒน์ ปราณีตพลกรัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน