ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100024
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  100024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโง้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิbannonggong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองโง้ง
ตำบล :
  หนองนาแซง
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044870511
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชีลองหนองนาแซงบุ้งคล้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ?????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 12:33:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองโง้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโง้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน