ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100033
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010008
รหัส Obec 6 หลัก :
  100033
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โสกตลับราษฎร์อุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  soktalubrajutit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโสกตลับ
ตำบล :
  โคกสูง
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-870281
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พญาแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:26:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศผู้อำนวยการโรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน