ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่อระกา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100044
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010027
รหัส Obec 6 หลัก :
  100044
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านช่อระกา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  choraka school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านช่อระกา
ตำบล :
  นาฝาย
อำเภอ :
  เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36000
โทรศัพท์ :
  044-124233
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2456
อีเมล์ :
  choraka-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยต้อนนาฝาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาฝาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 07:44:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านช่อระกา


นายอุทร ผลกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน